Missie

De missie van de Stichting ATLS® is het verhogen van de overlevingskansen en het verlagen van het invaliditeitsrisico van het ongevalslachtoffer, door het optimaliseren van de Spoedeisende Medische Hulpverlening in Nederland.

De organisatiedoelen waarmee deze missie nagestreefd wordt:

  • Het organiseren en ten uitvoer brengen van het ATLS® scholingsprogramma voor artsen die bij de opvang van ongevalslachtoffers betrokken (kunnen) zijn.
  • Het onderhouden van kontakten met de verschillende beroepsgroepen in de spoedeisende geneeskunde.
  • Het aanmoedigen en ondersteunen van soortgelijke scholingen van de diverse beroepsgroepen in de spoedeisende geneeskunde.
  • Het onderhouden van kontakten met ATLS® International en medewerking verlenen aan ontwikkelingen op internationaal en Europees niveau.
  • Het aanmoedigen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar de effecten van het ATLS® systeem.