Auditoren

Het is voor niet-artsen mogelijk om als auditor deel te nemen aan de provider course.

De prijs voor auditoren bedraagt € 510,-.