Programma

Dag 1

   

 

07:10– 07:30

 

Registration/ welcome / coffee / tea 

07:30– 08:00

 

Introduction ATLS® and course information

08:00– 08:30

 

Initial Assessment and Management

08:30– 09:00

 

Initial Assessment Demonstration

09:00– 09:30

 

Airway and Ventilatory  Management

09:30– 09:45

  Coffee break

09:45– 11:00

  Skill station Airway

11:00– 11:30

  Thoracic trauma

11:30– 12:15

  Skill station Breathing

12:15– 13:00

  Lunch

13:00– 13:20

  Shock

13:20– 14:15

 

Skill station Circulation

14:15– 14:45

 

Abdominal and Pelvic trauma

15:00– 15:30

  Head trauma

15:30– 17:00

 

Assessment cases 1-5

17:00– 17:10

 

Chat met mentor en Afsluiting dag 1

17:10- 17:45

 

Faculty meeting (instructors only)

18:45

 

Course Dinner*

*Het cursusdiner is een belangrijk onderdeel van de gehele cursus. Onze cursisten en docenten ondervinden dit cursusonderdeel in een informele en ontspannen sfeer, als zeer motiverend en als bijzondere bijdrage aan hun eigen leerproces.

Dag 2

 

07:15 - 07:45

Coffee / tea, Chat with mentor

07:45 - 08:15

Spine trauma

08:15 - 09:00

Skill station Disability

09:00 - 09:30

Musculoskeletal trauma

09:30 - 10:30

Skillstation Adjuncts

10:45 - 11:15

Trauma team initial assessment

11:15 - 11:45

Triage

11:45 - 12:00

Transport to Definitive Care

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:20

Assessment Cases 6-10

14:20 - 14:30

Strech

14:30 - 17:30

Initial Assessment Exams

14:30 - 17:30

MCQ Exams

17:30 - 17:50

Faculty meeting (instructors only)

17:50 - 18:15

Results/closure

Initial Assessment Exams:
Tijdens dit cursusonderdeel krijgt de cursist de gelegenheid de opgedane kennis en handvaardigheden in praktijk te brengen. Gedurende dit praktijkexamen wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om verschillende patiënten onder uiteenlopende omstandigheden te zien, te beoordelen en te behandelen. Dit onderdeel doet de cursist alléén, onder toezicht van de docent(en).

Theorie Exams:
In dit onderdeel wordt de MCQ test afgelegd. De cursist heeft 60 minuten de tijd om 40 multiple choice vragen te beantwoorden. Wij vragen u hiervoor zelf een tablet of laptop mee te nemen om de toets digitaal te maken.

Voorwaarden certificatie:
Certificatie vindt plaats volgens de internationale richtlijnen ATLS® van de ACS.

Het succesvol afsluiten van deze ATLS® provider course is alleen mogelijk op basis van een gedegen voorbereiding (d.m.v. bestuderen van het Manual en het doorlopen van de e-learning), aanwezigheid gedurende de gehele cursus, deelname volgens het concept beschreven in het ATLS® manual, uitvoering van de Practical Skills (hands on) en door het tonen van kennis en kunde overeenkomstig de cursusvoorwaarden als volgt omschreven:

  • Uw prestatie in elk station. Dit wordt door de instructeurs beoordeeld op basis van de minimumeisen die gesteld zijn om elke skill met succes af te sluiten.
  • Het behalen van een minimumscore van 70% bij de theoretische eind-test.
  • De prestatie bij het Initial Assessment Testing Station. Dit wordt door de instructeurs beoordeeld op basis van de essentiële criteria opgesteld voor het succesvol afsluiten van deze praktijktest. Dit examenonderdeel vormt het afsluitende praktijkexamen en is het moment waarop de opgedane kennis en kunde als één geheel moet worden gedemonstreerd in een gesimuleerde opvangsituatie.

Gedurende de gehele cursus worden de prestaties van alle cursisten bij alle cursusonderdelen volgens de ATLS® normen beoordeeld en gedocumenteerd.

Het persoonlijk examenresultaat wordt aan het einde van de cursus door de desbetreffende mentor aan de cursist bekend gemaakt.

Alleen als alle doelen bereikt zijn ontvangt de cursist een certificaat.