Programma

Dag 1

   

 

08:15– 08:45

 

Registration/ welcome / coffee / tea 

08:45– 09:05

 

Introduction ATLS® and course information

09:05– 09:25

 

Preparation & primary survey

09:25– 09:55

 

Demo + Lecture “A”: airway + neck

09:55– 10:10

 

Coffee /tea

10:10– 11:30

 

Group Practical: airway + neck

11:30– 12:00

 

Demo + Lecture “B”: breathing (anterior neck + chest)

12:00– 12:40

 

Lunch 

12:40– 13:35

 

Group Practical: breathing

13:35– 14:05

  Demo + Lecture “C”: circulation

14:05– 14:50

 

Group Practical: circulation

14:50– 15:05

 

Coffee/tea

15:05– 16:35

 

Assessment Cases 1-5

16:35– 16:45

 

Stretch

16:45– 17:15

 

Demo + Lecture "D": disability

17:15- 17:20

 

Dagafsluiting

17:20- 18:00

 

Faculty meeting

18:30

 

Course Dinner*

*Het cursusdiner is een belangrijk onderdeel van de gehele cursus. Onze cursisten en docenten ondervinden dit cursusonderdeel in een informele en ontspannen sfeer, als zeer motiverend en als bijzondere bijdrage aan hun eigen leerproces.

Dag 2

 

07:30 - 07:45

Coffee / tea

07:45 - 07:55

Questions?

07:55 - 08:30

Group Practical: disability

08:30 - 08:50

Lecture: Triage

08:50 - 09:10

Lecture: Transport to Definitive Care

09:10 - 11:10

Assessment Cases 6-10

11:10 - 11:40

Musculoskeletal trauma and
Secondary survey

11:40 - 12:40

Assessment Cases 11-13

12:40 - 13:20

Lunch

13:20 - 14:00

Assessment Cases 14-15

14:00 - 14:15

Strech

14:15 - 15:00

Oefenen met LOTUS

15:00 - 17:25

Exams: Initial Assessment and MCQ

17:25 - 17:45

Faculty meeting

17:45 - 18:00

Results/closure

Initial Assessment

Tijdens dit cursusonderdeel krijgt de cursist de gelegenheid de opgedane kennis en handvaardigheden in praktijk te brengen. Gedurende dit praktijkexamen wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om verschillende patiënten onder uiteenlopende omstandigheden te zien, te beoordelen en te behandelen. Dit onderdeel doet de cursist alléén, onder toezicht van de docent(en).

Schriftelijke test

In dit onderdeel wordt de schriftelijke test afgelegd. De cursist heeft 60 minuten de tijd om 40 multiple choice vragen te beantwoorden.

Voorwaarden certificatie

Certificatie vindt plaats volgens de internationale richtlijnen ATLS® van de ACS.

Het succesvol afsluiten van deze ATLS® provider course is alleen mogelijk op basis van een gedegen voorbereiding (d.m.v. bestuderen van het Manual en het doorlopen van de e-learning), aanwezigheid gedurende de gehele cursus, deelname volgens het concept beschreven in het ATLS® manual, uitvoering van de Practical Skills (hands on) en door het tonen van kennis en kunde overeenkomstig de cursusvoorwaarden als volgt omschreven:

  • Uw prestatie in elk station. Dit wordt door de instructeurs beoordeeld op basis van de minimumeisen die gesteld zijn om elke skill met succes af te sluiten.
  • Het behalen van een minimumscore van 70% bij de schriftelijke eind-test.
  • De prestatie bij het Initial Assessment Testing Station. Dit wordt door de instructeurs beoordeeld op basis van de essentiële criteria opgesteld voor het succesvol afsluiten van deze praktijktest. Dit examenonderdeel vormt het afsluitende praktijkexamen en is het moment waarop de opgedane kennis en kunde als één geheel moet worden gedemonstreerd in een gesimuleerde opvangsituatie.

Gedurende de gehele cursus worden de prestaties van alle cursisten bij alle cursusonderdelen volgens de ATLS® normen beoordeeld en gedocumenteerd.

Het persoonlijk examenresultaat wordt aan het einde van de cursus door de desbetreffende mentor aan de cursist bekend gemaakt.

Alleen als alle doelen bereikt zijn ontvangt de cursist een certificaat.