Refresher course

Cursusinformatie
Eéndaagse cursus, volgens provider format, specifiek voor hercertificeerder. Er zijn in dit programma meer mogelijkheden voor discussie en diepgang gerelateerd aan de eigen ervaring.
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets.

Doelgroep:

artsen die in het bezit zijn van een ATLS® certificaat en voor her-certificatie in aanmerking willen komen.

Doel:

1. verwerven van kennis over en het toepassen van de ATLS inzichten.
2. kennis maken met en oefenen van "Crew Resources Management op de SEH"

Certificatie:

bij behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van vier jaar.

Kosten:

€ 995,-  inclusief ATLS manual, koffie/thee/lunch

Accreditatiepunten: ABAN, NIV
Uw accreditatie wordt door de stichting ATLS na deelname aan de cursus geregistreerd in het GAIA-systeem.
Documenten