Programma

07:30- 08:00   Registration/welcome/coffee/ tea
08:00- 08:25   Lecture: Introduction/Course information Questions
08:25- 08:50   Demo
08:50- 10:30   Group Practical (ABCDE)
10:30- 10:45   coffee/tea
10:45- 11:45   MCQ Test
11:45- 12:15   Lecture: CRM in the ER
12:15- 13:00   Lunch
13:00- 15:05   Group Practical (team)
15:05- 15:20   coffee/tea
15:20- 16:35   Group Practical (team)
16:35- 16:50   coffee/tea
16:50- 17:40   Group Practical (team)
17:40- 17:50   Stretch
17:50  

Summarizing
Results and Closure

Theorie Exams:
In dit onderdeel wordt de theoretische kennis opnieuw getoetst. De cursist heeft 60 minuten de tijd om 40 multiple choice vragen te beantwoorden. Wij vragen u hiervoor zelf een tablet of laptop mee te nemen om de toets digitaal te maken.

Voorwaarden certificatie:
Certificatie vindt plaats volgens de internationale richtlijnen ATLS® van de ACS.

Het succesvol afsluiten van deze ATLS®Refresher Course is alleen mogelijk op basis van een gedegen voorbereiding (d.m.v. bestuderen van het Manual het doorlopen van de e-learning), aanwezigheid gedurende de gehele cursus, deelname volgens het concept beschreven in het ATLS® manual, actieve deelname aan de simulatie en door het tonen van kennis en kunde overeenkomstig de cursusvoorwaarden als volgt omschreven:

  • Uw prestatie in elke simulatie, dit wordt door de instructeurs beoordeeld op basis van de minimumeisen die gesteld zijn om elke skill met succes af te sluiten.
  • Het behalen van een minimumscore van 70% bij de MCQ eind-test.

Gedurende de gehele cursus worden de prestaties van alle cursisten bij alle cursusonderdelen volgens de ATLS® normen beoordeeld en gedocumenteerd.

Het persoonlijk examenresultaat wordt aan het einde van de cursus door de desbetreffende mentor aan de cursist bekend gemaakt.

Alleen als alle doelen bereikt zijn ontvangt de cursist een certificaat.